Sáng tác: Hỉ xuân lai - Ngũ hồ tứ hải cao phi hạc (HCH)

 

喜春來

五湖四海高飛鶴

朝暮春秋自在天

風來乍見鶴雲邊

靜月軒

又欲聽琴弦 

HỈ XUÂN LAI

Ngũ hồ tứ hải cao phi hạc

Triêu mộ xuân thu tự tại thiên

Phong lai sạ kiến hạc vân biên

Tĩnh nguyệt hiên

Hựu dục thính cầm huyền 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/8/2023

 

Previous Post Next Post