Sáng tác: Gia sơn hảo - Viễn sơn hàm chiếu ánh hoàng hôn (HCH)

 

家山好

遠山含照映黃昏

天涯雁

度寒溫

潭中碧水留飛影

靜無言

花落

閉柴門

楓林霜潤紅秋葉

素節賞芳樽

喳喳鳥囀

籬邊小徑菊猶存

黃金繞夢魂

GIA SƠN HẢO

Viễn sơn hàm chiếu ánh hoàng hôn

Thiên nhai nhạn

Độ hàn ôn

Đàm trung bích thuỷ lưu phi ảnh

Tĩnh vô ngôn

Khán hoa lạc

Bế sài môn

Phong lâm sương nhuận hồng thu diệp

Tố tiết thưởng phương tôn

Tra tra điểu chuyển

Li biên tiểu kính cúc do tồn

Hoàng kim nhiễu mộng hồn 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/8/2023

Tố tiết 素節: biệt xưng của mùa thu, cũng gọi là “kim tố” 金素. “Tố” là trắng. Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim; với ngũ sắc thu thuộc bạch. Lí Thiện 李善nói rằng:

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

(Mùa thu là kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

Tiểu kính cúc do tồn 小徑菊猶存: mượn ý từ câu trong bài Quy khứ lai từ 歸去來辭của Đào Tiềm 陶潛:

Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn

三徑就荒, 松菊猶存

(Ba lối nhỏ sắp hoang vu, nhưng tùng cúc hãy còn đó)

Hoàng kim 黃金: tức “hoàng kim giáp” 黃金甲, áo giáp màu vàng, ở đây chỉ màu của hoa cúc, mượn từ bài Bất đệ hậu phú cúc  不第後賦菊của Hoàng Sào 黃巢:

Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát

Ngã hoa khai hậu bách hoa sát

Xung thiên hương trận thấu Trường An

Mãn thành tận đới hoàng kim giáp

待到秋来九月八

我花开后百花杀

冲天香阵透长安

满城尽带黄金甲

(Đợi đến mùa thu ngày tám tháng chín

Lúc hoa của ta nở rộ thì trăm hoa đã đều héo rụng

Từng trận mùi hương xông lên trời, thấu đến Trường An

Khắp cả kinh thành đều mặc hoàng kim giáp) 

Previous Post Next Post