Dịch thuật: Chữ "túc" 宿

 

CHỮ “TÚC  宿 

          Ở trên là chữ “túc” 宿 trong giáp cốt văn.

          Người xưa, khi mặt trời mọc thì ra đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chữ “túc” 宿 trong giáp cốt văn, bên trên là hình dạng mái nhà, bên dưới là một người và một chiếc chiếu, biểu thị một người đang nằm nghỉ ngơi trên chiếu cỏ trong nhà. Đến lệ thư, người tạo chữ đã nhầm hình dạng đang nằm vốn có đã viết thành chữ “bách”   mà hình tượng bất minh.

          Nhân vì trú ở phải dừng qua đêm, cho nên chữ “túc” 宿lại mang thêm nghĩa ban đêm lưu lại, nghỉ ngơi.

Quá trình diễn biến của chữ túc 宿 (túc)

 
Kim văn     Tiểu triện     Lệ thư     Khải thư

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 18/8/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

 

Previous Post Next Post