Dịch thuật: Chữ "đỉnh" 鼎 và chữ "cụ" 具

 

CHỮ “ĐỈNH  VÀ CHỮ “CỤ”  

Chữ “đỉnh”

Ở trên là hình con mèo phải không? Không phải, đó là chữ “đỉnh” trong giáp cốt văn. Bên trên là chủ thể, là chỗ đựng vật thể, hai tam giác nhô lên là quai đỉnh, bên dưới là chân chống của đỉnh. Đỉnh là đồ dùng để nấu thời cổ đại, cũng là công cụ nấu cơm mà thường nói đến. Trong cuộc sống của người xưa, thường ngày nấu cơm là dùng đỉnh, nấu luộc khi tế tự cũng dùng đỉnh. Trong nhiều bảo tang ở Trung Quốc có thể thấy các loại đỉnh.

Đến tiểu triện, phần bụng của chữ (đỉnh) đã viết thành chữ (mục).

Chữ “cụ”

          Chữ “cụ” trong giáp cốt văn, bên trên là cái “đỉnh” , biểu thị loại khí cụ đựng thức ăn, bên dưới là hai tay, tổ hợp lại chính là hai tay nâng cái đỉnh lên, điều muốn biểu đạt là mang ý nghĩa cung phụng an trí.

 


Chữ "cụ"

Quá trình diễn biến của chữ đỉnh ()


Kim văn    Tiểu triện    Lệ thư    Khải thư

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 08/8/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post