Sáng tác: Trúc hương tử - Xuyết ẩm bồ đào hương tửu (HCH)

 

竹香子

啜飲葡萄香酒

忽想琵琶馬上

風塵塞外起當年

晝夜笳聲響

煙籠霧鎖星落

歲月移

桂魄消長

長亭折柳餞行人

盼望清平所向

TRÚC HƯƠNG TỬ

Xuyết ẩm bồ đào hương tửu

Hốt tưởng tì bà mã thượng

Phong trần tái ngoại khởi đương niên

Trú dạ già thanh hưởng 

Yên lung vụ toả tinh lạc

Tuế nguyệt di

Quế phách tiêu trưởng

Trường đình chiết liễu tiễn hành nhân

Phán vọng thanh bình sở hướng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/8/2023 

          Vương Hàn 王翰 thời Đường có 2 bài Lương Châu từ 凉州词 rất nổi tiếng, bài thứ 1 được viết rằng:

Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi

葡萄美酒夜光杯

欲饮琵琶马上催

醉卧沙场君莫笑

古来征战几人回

(Rượu bồ đào rót trong chén dạ quang

Định uống thì có tiếng tì bà trên lưng ngựa giục ra trận

Nếu tôi có say nằm nơi chiến trường anh cũng chớ có chê cười

Bởi xưa nay trong cuộc chiến chinh mấy ai được bình yên trở về)

Quế phách 桂魄: Biệt xưng của mặt trăng. Truyền thuyết cổ đại cho rằng trên mặt trăng có cây quế, cho nên có biệt xưng như thế. Trong Dậu dương tạp trở 酉陽雜俎có ghi:

          Nguyệt trung hữu quế, cao ngũ bách trượng, hạ hữu nhất nhân thướng chước chi, thụ sang tuỳ hợp.

          月中有桂, 高五百丈, 下有一人常斫之, 樹創隨合.

          (Trong mặt trăng có cây quế, cao năm trăm trượng, bên dưới cây có một người thường đốn nó, vết thương của cây theo nhát búa rút ra liền lành lại)

Previous Post Next Post