Sáng tác: Thương ngô dao - Cầm (HCH)

 

蒼梧謠

冀聽南風解慍音

黔黎望

安得五弦琴

THƯƠNG NGÔ DAO

Cầm

Kí thính nam phong giải uấn âm

Kiềm lê vọng

An đắc ngũ huyền cầm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/7/2023

Nam phong 南風: Trong Lễ kí – Nhạc kí 禮記 - 樂記có đoạn:

Tích giả Thuấn tác ngũ huyền cầm dĩ ca “Nam phong”.

昔者舜作五弦琴以歌南風

(Thời trước, Đế Thuấn làm ra đàn năm dây để hát bài “Nam phong”)

          Và trong Khổng Tử gia ngữ - Biện nhạc giải 孔子家语 - 辨乐解 cũng có đoạn:

          Tích giả Thuấn đàn ngũ huyền chi cầm, tạo “Nam phong” chi thi. Kì thi viết:

Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uấn hề.

Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề.

          昔者舜弹五弦之琴, 南风之诗. 其诗曰:

南风之薰兮, 可以解吾民之愠兮.

南风之时兮 可以阜吾民之财兮.’

          (Thời trước, Đế Thuấn đàn cây đàn năm dây, sáng tác bài thơ “Nam phong”. Lời thơ viết rằng:

          ‘Gió nam thổi mát, có thể giải trừ nỗi oán hận của dân ta.

          Gió nam thổi đúng lúc, có thể làm phong phú tài vật của dân ta’.)

Previous Post Next Post