Dịch thuật: Hồn mai tỉnh tỉnh say say (995) (Nhị độ mai)

 

HỒN MAI TỈNH TỈNH SAY SAY (995) 

          Hồn mai: Chỉ giấc ngủ hoặc giấc mộng.

Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn.

          Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Hồn mai tỉnh tỉnh say say

Mới trong vài bữa xem tày mấy niên

(Nhị độ mai 995 - 996)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/7/2023

Previous Post Next Post