Sáng tác: Thu phong thanh - Hoa phiêu hương (HCH)

 

秋風清

花飄香

更漏長

月下樹梢葉

風來池上霜

橋邊楊柳烏啼夜

蟲聲四起空流芳

THU PHONG THANH

Hoa phiêu hương

Canh lậu trường

Nguyệt há thụ sao diệp

Phong lai trì thượng sương

Kiều biên dương liễu ô đề dạ

Trùng thanh tứ khởi không lưu phương 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/7/2023

Previous Post Next Post