Sáng tác: Thái thường dẫn - Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (HCH)

 

太常引

春宵一刻值千金

攜手樂歡心

桃李笑東風

舉杯酒

傾壺唱吟

人生得意

塵凡所累

坐聽浪濤音

月下動長空

聚秉燭

遨遊夜深

THÁI THƯỜNG DẪN

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm

Huề thủ lạc hoan tâm

Đào lí tiếu đông phong

Cử bôi tửu

Khuynh hồ xướng ngâm

Nhân sinh đắc ý

Trần phàm sở luỵ

Toạ thính lãng đào âm

Nguyệt há động trường không

Tụ bỉnh chúc

Ngao du dạ thâm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/7/2023

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm 春宵宵一刻值千金: Mượn từ bài Xuân tiêu 春宵của Tô Thức 蘇軾đời Tống:

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm

Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm

Ca quản lâu đài thanh tế tế

Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm

春宵一刻值千金

花有清香月有陰

歌管樓台聲細細

鞦韆院落夜沉沉

(Đêm xuân một khắc cũng đáng giá ngàn vàng

Hoa toả mùi thơm, trăng toả bóng

Tiếng ca tiếng sáo chốn lâu đài nghe êm dịu

Cây đu trong sân đổ bóng trong đêm yên tĩnh)

Nhân sinh đắc ý 人生得意: Mượn từ câu “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan” trong bài Tương tiến tửu 將進酒của Lí Bạch 李白:

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt

人生得意須盡歡

莫待金樽空對月

(Đời người khi đắc ý nên hết lòng vui chơi

Chớ để li vàng trống không đối mặt với vầng trăng sáng)

Bỉnh chúc 秉燭: Điển xuất từ bài “Xuân dạ yến đào lí viên tự” 春夜宴桃李園序của Lí Bạch 李白:

          Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỉ hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du.

          而浮生若夢, 為歡幾何? 古人秉燭夜遊.

          (Mà đời người như giấc mộng, vui được bao lâu? Nên người xưa cầm đuốc dạo chơi đêm)

Previous Post Next Post