Dịch thuật: Quản chi tóc trắng nỡ nào nối dây (1028) (Nhị độ mai)

 

QUẢN CHI TÓC TRẮNG NỠ NÀO NỐI DÂY (1028)

          Nối dây: Tức “tục huyền” 續弦. Thời cổ lấy đàn cầm đàn sắt để ví vợ chồng, vì thế lúc người vợ qua đời, gọi là “đoạn huyền” 斷弦 tức đứt dây đàn, người chồng đi thêm bước nữa gọi là “tục huyền” 續弦 tức nối dây đàn. Địch Hạo 翟灝 đời Thanh trong Thông tục biên – Phụ nữ 通俗编 - 妇女 có nói:

Kim tục vị tang thê viết đoạn huyền, tái thú viết tục huyền.

今谓丧妻曰断弦, 再娶曰续弦

(Nay tục gọi vợ mất là đoạn huyền, người chồng đi thêm bước nữa gọi là tục huyền)

Tương truyền, Du Bá Nha 俞伯牙thời Xuân Thu giỏi đánh đàn, người vợ của ông rất tán thưởng tài nghệ của ông. Về sau vợ của Du Bá Nha bệnh nặng, mặc dù hết lòng chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nhìn thấy tình cảnh đó, Du Bá Nha trong lòng như lửa đốt. Đột nhiên một ngày nọ tinh thần của người vợ chuyển biến tốt, muốn nghe chồng đàn một khúc. Du Bá Nha vội lấy đàn đàn lên, mong qua tiếng đàn người vợ sẽ vui mừng mau khoẻ lại. Du Bá Nha đàn hết khúc này sang khúc khác. Đương lúc nhã hứng lên cao, bỗng nhiên dây đàn đứt. Cũng chính lúc đó, không còn nghe tiếng rên của người vợ nữa. Du Bá Nha vội chạy đến bên giường, người vợ đã qua đời. Du Bá Nha vô cùng đau khổ, từ đó ông không đàn nữa.

Một năm sau, bạn của Du Bá Nha giới thiệu cho ông người mới, Du Bá Nha vốn không có ý định lấy vợ nữa, nhưng vì mọi người một lòng khuyên giải, ông đành miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ, Du Bá Nha nhìn thấy cô gái đó đã có cảm tình, cô gái thấy ông tài hoa cũng đồng ý làm vợ, nhưng cô gái ra điều kiện, muốn trước tiên nghe Bá Nha đàn một khúc.

Du Bá Nha về nhà lấy đàn, sau khi nối lại dây đàn đã đàn lên, từng khúc từng khúc du dương, lúc như cao sơn lưu thuỷ, lúc như bích không phi vân, xuất thần nhập hoá. Mọi người nghe say sưa, đàn dừng một lát sau mới tỉnh. Họ vỗ tay tán thưởng, liền đồng ý hôn sự này.

Sau khi câu chuyện này truyền ra, trong dân gian bắt đầu dùng “tục huyền” để chỉ sau tang vợ người chồng đi thêm bước nữa.

https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%AD%E5%BC%A6/4408994

Tấc lòng thề với trời cao

Quản chi tóc trắng nỡ nào nối dây

(Nhị độ mai 1027 - 1028)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/7/2023

Previous Post Next Post