Sáng tác: Nhàn trung hảo (kì tứ) (HCH)

 

閑中好

(其四)

閑中好

冬節寒煙鎖

蓋盡翠松梢

空門有人坐 

NHÀN TRUNG HẢO

(kì tứ)

Nhàn trung hảo

Đông tiết hàn yên toả

Cái tận thuý tùng sao

Không môn hữu nhân toạ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/7/2023

Previous Post Next Post