Sáng tác: Nhàn trung hảo (kì nhị) (HCH)

 

閑中好

(其二)

閑中好

夏日涼風起

火噴榴花開

墻頭蝶往來

NHÀN TRUNG HẢO

(kì nhị)

Nhàn trung hảo

Hạ nhật lương phong khởi

Hoả phún lựu hoa khai

Tường đầu điệp vãng lai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/7/2023

 

Previous Post Next Post