Dịch thuật: Bát quan trai giới

 

BÁT QUAN TRAI GIỚI 

          “Quan” là “quan bế” 关闭 nghĩa là đóng kín, tức đóng kín cửa sinh tử của chúng sinh lại. Phật giáo đã chế định ra 8 điều mục để tín đồ Phật giáo tu hành tại nhà. Thông thường chỉ:

          1- Không sát sinh.

          2- Không trộm cắp.

          3- Không tà dâm.

          4- Không vọng ngữ.

          5- Không uống rượu.

          8- Không ăn sái giờ (quá Ngọ không ăn)

          6- Không trang sức hương hoa, không hát xướng.

          7- Không nằm giường cao trang trí hoa mĩ.

          Bảy điếu trước là “giới” , điều cuối là “trai” . Thời gian trai giới có thể là mấy ngày, mấy tuần, ít nhất là một ngày đêm. Sinh hoạt trong thời kì này giống như tăng nhân.

          “Bát quan trai giới” 八关斋戒 cũng nói là “Bát trai giới” 八斋戒, “Bát giới trai” 八戒斋, “Bát giới” 八戒.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 23/7/2023

Nguồn

TRUNG HOA TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ

GIẢN MINH TỪ ĐIỂN

中华传统文化

简明词典

Chủ biên: Lí Hành KIện 李行健

Bắc Kinh: Trung Quốc đại bách khoa toàn thư xuất băn xã, 2021

Previous Post Next Post