Sáng tác: Nhàn trung hảo (kì nhất) (HCH)

 

閑中好

(其一)

閑中好

細草春天綠

李樹數枝花

香飄弄影斜

NHÀN TRUNG HẢO

(kì nhất)

Nhàn trung hảo

Tế thảo xuân thiên lục

Lí thụ sổ chi hoa

Hương phiêu lộng ảnh tà

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/7/2023

Previous Post Next Post