Sáng tác: Kinh Châu đình - Trực tiết hư tâm thuý trúc (HCH)

 

荊州亭

直節虛心翠竹

飄逸凌霜黃菊

淡雅現幽蘭

傲骨寒梅香郁 

四季去來往復

世事應知榮辱

荏苒漏韶光

所願一生不俗

KINH CHÂU ĐÌNH

Trực tiết hư tâm thuý trúc

Phiêu dật lăng sương hoàng cúc

Đạm nhã hiện u lan

Ngạo cốt hàn mai hương úc 

Tứ quý khứ lai vãng phục

Thế sự ưng tri vinh nhục

Nhẫm nhiễm lậu thiều quang

Sở nguyện nhất sinh bất tục

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/7/2023

Previous Post Next Post