Dịch thuật: Nguồn gốc họ Cừu

 

NGUỒN GỐC HỌ CỪU 

Về nguồn gốc họ (tính) Cừu chủ yếu có 3 thuyết:

1- Từ họ Cừu đổi sang.

          Có một chi họ (tính) Cừu vốn là họ Cừu (tính) , về sau để tránh nghĩa “cừu sát” 仇杀 (vì thù hận mà giết, giết để trả thù) mà đổi sang họ (tính) .

2- Bắt nguồn từ tên ấp.

          Thời Xuân Thu tại nước Vệ có vị quan đại phu được phân phong ở đất Cừu (nay là phía đông bắc Hà Nam), con cháu đời sau của ông lấy tên đất làm họ (thị).

3- Bắt nguồn từ tên chức quan.

          Tương truyền triều Chu có “Cừu quan” 裘官, phụ trách chế tác hàng hoá bằng da thuộc. Con cháu đời sau của ông lấy tên chức quan làm họ.

Họ Cừu ước chiếm 0.01% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, hai tỉnh Chiết Giang 浙江và Giang Tô 江苏 có nhiều người mang họ Cừu .

Danh nhân các đời

          Cừu Vạn Khoảnh 裘万顷, tự Nguyên Lượng 元量, người Tân Kiến 新建thời Tống, là nhà thơ nổi tiếng.

Cừu An Bang 裘安邦, Tổng binh Từ Châu 徐州triều Thanh, người Cối Kê 会稽, đậu Tiến sĩ thời Gia Khánh 嘉庆, thích văn học, rất quan tâm đến cuộc sống của bách tính, yêu dân như con.

Cừu Viết Tu 裘曰修, Thượng thư triều Thanh, rất có thành tích về chính trị. Chính tích của ông là trị thuỷ.

Cừu Liễn 裘琏, Tiến sĩ triều Khang Hi 康熙đời Thanh, hí khúc gia nổi tiếng.

Hiện đại có nghệ thuật gia biểu diễn kinh kịch nổi tiếng là Cừu Thịnh Nhung 裘盛戎.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 27/7/2023

Nguyên tác Trung văn

CỪU TÍNH UYÊN NGUYÊN

裘姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post