Sáng tác: Vũ Lăng xuân - Quảng khoát thiên không trường bích sắc (HCH)

 

武陵春

廣闊天空長碧色

氣爽夏蜩鳴

金鳳高枝坐祝融

葉茂蓋青青

瀟灑林泉湖海月

濁酒一杯傾

漁唱樵歌萬事寧

浪靜與風平

VŨ LĂNG XUÂN

Quảng khoát thiên không trường bích sắc

Khí sảng Hạ điều minh

Kim phượng cao chi toạ Chúc Dung

Diệp mậu cái thanh thanh

Tiêu sái lâm tuyền hồ hải nguyệt

Trọc tửu nhất bôi khuynh

Ngư xướng tiều ca vạn sự ninh

Lãng tĩnh dữ phong bình

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/6/2023

Kim phượng 金鳳: Biệt xưng của hoa phượng. Hoa phượng tiếng Hán là “Phượng hoàng hoa” 鳳凰花.

Chúc Dung 祝融: Hiệu Xích Đế 赤帝, vị Hoả thần 火神, Nam phương thần 南方神, Nam nhạc thần 南岳神, Nam Hải thần 南海神, Hạ thần 夏神, Táo thần 灶神trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, là một trong Ngũ hành thần. Chúc Dung là vị thần truyền lửa, dạy nhân loại cách dùng lửa. 

Previous Post Next Post