Dịch thuật: Chữ "quân" 军 và chữ "tốt" 卒

 

CHỮ “QUÂN   VÀ CHỮ “TỐT”  

Chữ “quân”

          Ở trên là chữ “quân” trong kim văn. Chữ này từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, về cơ bản không biến hoá. Bên trong chữ “quân” kim văn là một chiếc xe (xa ) được vây lấy một nửa, (quân) là thanh phù. Chữ này có liên quan mật thiết với xe, nhân vì chiến tranh ở thời kì đầu là lấy “xa chiến” 车战 (dùng xe chiến đấu) làm chính. Thời cổ, sau khi quân đội đóng trại cần phải lấy xe vây quanh quân đội.

Quân chế thời Thương Chu, lấy 4000 người làm một quân , 2500 là một sư , 500 người là một lữ , 100 người là một tốt .

Chữ “tốt”

Chữ (tốt) trong giáp cốt văn, bên trên là hình trạng y phục có cổ áo, mở ra bên trái và bên phải, giống như hai ống tay áo, phía dưới cong giống như vạt áo. Phần giao nhau ở chính giữa giống như văn sức được in chế trên y phục, đó là tiêu chí đặc biệt của y phục mà sĩ binh thời cổ mặc. Về sau (tốt) trở thành từ chỉ sĩ binh.

                                  

                                                           Chữ "tốt" 

Quá trình diễn biến của chữ (quân) 


Kim văn  Tiểu triện  Lệ thư  Khải thư (phồn thể) Khải thư (giản thể) 

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 26/6/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post