Sáng tác: Ức vương tôn - Kê đề ốc đính nguyệt tam canh (HCH)

 

憶王孫

雞啼屋頂月三更

夜色深沉小路燈

倏忽傳來犬吠聲

為謀生

早有何人街上行

ỨC VƯƠNG TÔN

Kê đề ốc đính nguyệt tam canh

Dạ sắc thâm trầm tiểu lộ đăng

Thúc hốt truyền lai khuyển phệ thanh

Vị mưu sanh

Tảo hữu hà nhân nhai thượng hành 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/6/2023

Previous Post Next Post