Sáng tác: Tiểu Tần vương - Cử bôi ngâm khúc Hoán khê sa (HCH)

 

小秦王

舉杯吟曲浣溪沙

更轉殷勤蝶戀花

彷彿醉香如夢令

月移霜下憶秦娥

TIỂU TẦN VƯƠNG

Cử bôi ngâm khúc Hoán khê sa

Canh chuyển ân cần Điệp luyến hoa

Phảng phất tuý hương Như mộng lệnh

Nguyệt di sương há Ức Tần nga 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/6/2023 

Hoán khê sa 浣溪沙, Điệp luyến hoa 蝶戀花, Như mộng lệnh 如夢令, Ức Tần nga 憶秦娥đều là tên các điệu từ thời Đường Tống.

Previous Post Next Post