Dịch thuật: Gia thiên hạ

 

GIA THIÊN HẠ

          Đại Vũ 大禹 phẩm đức cao thượng, có công trị thuỷ, được muôn dân ủng hộ. Sau khi Đế Thuấn 帝舜 qua đời. Đại Vũ chính thức trở thành lãnh tụ của liên minh bộ lạc, đó chính là sự khởi đầu của triều Hạ . Triều Hạ là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, Đại Vũ là vị quốc quân đầu tiên của triều Hạ. Sau khi Đại Vũ qua đời, ông Khải dựa vào quyền thế giết chết người kế thừa là Bá Ích 伯益, đoạt lấy thiên hạ. Thế là, Hạ Khải 夏启 trở thành người đầu tiên từ “thiện nhượng chế” 禅让制 (chế độ nhường ngôi cho người tài) đổi sang “thế tập chế” 世袭制 (chế độ cha truyền con nối) trong lịch sử Trung Quốc. Từ đó, trong lịch sử Trung Quốc xuất hiện chế độ “gia thiên hạ” 家天下 lấy “tử thừa phụ vị” 子承父位 (con nối ngôi vị của cha) làm đặc trưng. Chế độ này ở Trung Quốc thực hành hơn 3900 năm, mãi cho đến năm 1912 vương triều Thanh bị lật đổ mới chấm dứt.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 15/6/2023

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post