Sáng tác: Ngu mĩ nhân - Thuỷ lưu kiều hạ tà dương lí (HCH)

 

虞美人

水流橋下斜陽裏

牧子歸牛騎

池中綠綠水浮蓮

披拂涼風草樹弄溪邊

轉回暮鳥啼枝上

何處鐘聲響

家家戶戶鎖藍煙

遼闊天空慢慢度黃昏

NGU MĨ NHÂN

Thuỷ lưu kiều hạ tà dương lí

Mục tử quy ngưu kị

Trì trung lục lục thuỷ phù liên

Phi phất lương phong thảo thụ lộng khê biên 

Chuyển hồi mộ điểu đề chi thượng

Hà xứ chung thanh hưởng

Gia gia hộ hộ toả lam yên

Liêu khoát thiên không mạn mạn độ hoàng hôn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/6/2023

Previous Post Next Post