Sáng tác: Liễu sao thanh - Điểu khiếu xuân lai (HCH)

 


柳梢青

鳥嘯春來

百般紅紫

香動花開

綠草青苔

湖光波碧

水接天涯 

風吹夢裡情懷

聽小調

簫聲絕佳

遠樹寒梅

孤高傲立

蝴蝶飛來

LIỄU SAO THANH

Điểu khiếu xuân lai

Bách ban hồng tử

Hương động hoa khai

Lục thảo thanh đài

Hồ quang ba bích

Thuỷ tiếp thiên nhai

Phong xuy mộng lí tình hoài

Thính tiểu điệu

Tiêu thanh tuyệt giai

Viễn thụ hàn mai

Cô cao ngạo lập

Hồ điệp phi lai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/6/2023

Bách ban hồng tử 百般紅紫紫: Trăm màu hồng tía, chỉ muôn hoa, mượn từ bài Vãn xuân 晚春 của Hàn Dũ 韓愈 thời Đường:

Thảo thụ tri xuân bất cửu quy

Bách ban hồng tử đấu phương phi

草樹知春不久歸

百般紅紫鬥芳菲

(Hoa cỏ cây cối biết mùa xuân sắp rời đi

Nên tranh nhau phô mùi hương cùng cái đẹp để níu mùa xuân lại)

Previous Post Next Post