Sáng tác: Chiếm xuân phương - Phương thảo lục (HCH)

 

占春芳

芳草綠

黃鸝囀

竹葉曳斜暉

紅杏墻頭枝出

滿園春色齊歸 

幾度雁南飛

計韶光

物換星移

古人春宴今人碌

秉燭何時

CHIẾM XUÂN PHƯƠNG

Phương thảo lục

Hoàng li chuyển

Trúc diệp duệ tà huy

Hồng hạnh tường đầu chi xuất

Mãn viên xuân sắc tề quy

Kỉ độ nhạn nam phi

Kế thiều quang

Vật hoán tinh di

Cổ nhân xuân yến kim nhân lục

Bỉnh chúc hà thì

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/6/2023 

“Hồng hạnh tường đầu chi xuất” 紅杏墻頭枝出 “Mãn viên xuân sắc tề quy” 滿園春色齊歸 là mượn ý  từ 2 câu trong bài Du viên bất trị 遊園不值 của Diệp Thiệu Ông 葉紹翁đời Tống:

Xuân sắc mãn viên quan bất trú

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

春色滿園關不住

一枝紅杏出墻來

(Vườn ngập sắc xuân ngăn chẳng nổi,

Một cành hạnh đỏ vượt ra ngoài.) 

Bỉnh chúc 秉燭: Điển xuất từ bài “Xuân dạ yến đào lí viên tự” 春夜宴桃李園序của Lí Bạch 李白:

          Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỉ hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du.

          而浮生若夢, 為歡幾何? 古人秉燭夜遊.

          (Mà đời người như giấc mộng, vui được bao lâu? Nên người xưa cầm đuốc dạo chơi đêm)

Previous Post Next Post