Dịch thuật: Cửa ngoài chực sẵn xe hương (985) (Nhị độ mai)

 

CỬA NGOÀI CHỰC SẮN XE HƯƠNG (985)

          Xe hương: tức “hương xa” 香车, xe được làm bằng gỗ thơm, phiếm chỉ xe hoặc kiệu trang sức hoa mĩ, dành cho phụ nữ quý phái sang trọng.

Thành ngữ “Bảo mã hương xa” 宝马香车 hình dung ngựa xe trang sức hoa mĩ của hạng người giàu sang phú quý mỗi khi ra đường. Vương Duy 王维 trong bài“Đồng tỉ bộ Dương viên ngoại thập ngũ dạ hoài tĩnh giả quí” 同比部杨员外十五夜怀静者季 có câu:

Hương xa bảo mã cộng huyên điền

Cá lí đa tình hiệp thiếu niên

香车宝马共喧阗

个里多情侠少年

(Xe hương ngựa đẹp chen chúc ồn ào

Trong số đó có chàng thiếu niên đa tình hào hiệp)

          Và Vi Ứng Vật 韦应物trong bài Trường An đạo 长安道 cũng có viết:

Bảo mã hoành lai há Kiến Chương

Hương xa khước chuyển tị trì đạo

宝马横来下建章

香车却转避驰道

(Ngựa đẹp dàn hàng ngang đi về phía cung Kiến Chương

Xe hương lại chuyển tránh đường lớn)

Trong thần thoại Trung Quốc có “A Hương xa” 阿香车. A Hương 阿香là vị nữ thần đẩy “lôi xa” 雷车trong truyền thuyết.

          Thái Bình ngự lãm 太平御览 quyển 13 dẫn lời trong Sưu thần kí 搜神记của Can Bảo 干宝:

          Nghĩa Hưng nhân Chu Vĩnh Hoà xuất hành, nhân nhật mộ, lộ bàng tiểu ốc trung hữu nữ tử lưu túc. Nhất canh hậu hữu hoán: ‘A Hương!’ Nữ ứng nặc. ‘Quan hoán nữ thôi lôi xa’. Nữ toại từ Chu vân: ‘Hữu quan sự tu khứ.’ Nga nhi đại lôi.

          义兴人周永和出行, 因日暮, 路旁小屋中有女子留宿. 一更后有唤: ‘阿香!’ 女应诺. ‘官唤汝推雷车.’ 女遂辞周云: ‘有官事须去.’ 俄而大雷.

          (Chu Vĩnh Hoà người Nghĩa Hưng xuất hành, nhân lúc trời tối bèn trú lại qua đêm nơi gian nhà nhỏ bên đường, trong nhà có cô gái. Sau canh một có tiếng gọi: ‘A Hương!’ Cô gái lên tiếng đáp lại. “Quan gọi A Hương đẩy lôi xa”. Cô gái cáo từ họ Chu, nói rằng: “Có việc quan phải đi.” Một lát sau sấm vang to.)

          https://cidian.qianp.com/ci/%E9%A6%99%E8%BD%A6

Cửa ngoài chực sắn xe hương

Lư công giục giã lên đường xuất quan

(Nhị độ mai 985 - 986)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 25/6/2023

Previous Post Next Post