Dịch thuật: Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi (Thành ngữ cố sự)

 

 SĨ BIỆT TAM NHẬT, QUÁT MỤC TƯƠNG ĐÃI

士别三日, 刮目相待

Kẻ sĩ ba ngày không gặp, nhìn nhau bằng cặp mắt khác

Giải thích: “Quát mục” tức lau mắt, biểu thị dùng cặp mắt mới để nhìn người. Ví đã lâu không gặp có tiến bộ nhiều, không thể nhìn như lúc trước.

Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Lữ Mông truyện 三国志 - 吴书 - 吕蒙传 Bùi Tùng Chi 裴松之chú.

          Thời Tam Quốc, Lữ Mông 吕蒙danh tướng nước Ngô anh dũng thiện chiến. Chu Du 周瑜 và Tôn Quyền 孙权đều coi trọng. Do bởi từ lúc 15, 16 tuổi đã theo anh rể bôn ba khắp sa trường, tuy một thân võ nghệ, nhưng chưa đọc qua sách vở. Vì thế, Lỗ Túc 鲁肃  rất xem thường, cho rằng Lữ Mông chẳng qua chỉ là anh hùng thảo mãng.

          Về sau, chức quan của Lữ Mông ngày càng thăng cao, nhận thức được bản thân còn thiếu, thế là bắt đầu chăm chỉ đọc sách, Sau khi Chu Du qua đời, Lỗ Túc thay Chu Du trú phòng Lục Khẩu 陆口, bộ đội đi ngang qua trú địa của Lữ Mông, Lỗ Túc gặp Lữ Mông. Nghe một một số kiến giải cùng hiến kế hiến sách của Lữ Mông, Lỗ Túc cảm thấy Lữ Mông trước và sau là hai người. Ông thân mật nói rằng:

          - Tài trí của ông sao mà tiến nhanh như thế? Trước đây tôi chỉ biết ông có võ lược, hiện tại nhìn học thức của ông vô cùng quảng bác, ông chẳng phải là A Mông đất Ngô trước đây rồi!

          Lữ Mông cũng cười lên, nói rằng:

          - Không nên dùng cặp mắt ngày trước mà đối đãi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, cần phải lau mắt mà đối đãi (sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi 士别三日, 刮目相待).

          Từ đó, Lỗ Túc và Lữ Mông kết thành đôi bạn thân.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/6/2023

Nguyên tác Trung văn

 SĨ BIỆT TAM NHẬT, QUÁT MỤC TƯƠNG ĐÃI

士别三日, 刮目相待

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post