Sáng tác: Thái tang tử - Vi phong phiêu đãng thâm canh tĩnh (HCH)

 

採桑子

微風飄蕩深更靜

月下橋邊

柳睡湖邊

唧唧蟲聲夜不眠

算來往事東流水

舊日寒天

新日晴天

秋菊春蘭一葉船

THÁI TANG TỬ

Vi phong phiêu đãng thâm canh tĩnh

Nguyệt há kiều biên

Liễu thuỵ hồ biên

Tức tức trùng thanh dạ bất miên 

Toán lai vãng sự đông lưu thuỷ

Cựu nhật hàn thiên

Tân nhật tình thiên

Thu cúc xuân lan nhất diệp thuyền

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/6/2023

Previous Post Next Post