Dịch thuật: Nguồn gốc họ Y (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ Y

Về nguồn gốc họ (tính) Y chủ yếu có 3 thuyết.

1- Có nguồn gốc từ thời thượng cổ.

          Tương truyền Đường Nghiêu 唐尧sinh ra ở núi Y Kì 伊祁. Sau  khi sinh ra được gởi nuôi ở nhà Nho gia Y Hầu Trưởng 伊侯长, con cháu đời sau lấy Y làm họ (tính).

2- Là đời sau của Y Doãn 伊尹.

          Đại thần Y Doãn 伊尹của triều Thương, từng cư trú ở Y Xuyên 伊川 (nay là vùng Y Hà 伊河 Nam 河南, con cháu ông lấy địa danh nơi cư trú là  Y làm họ (tính).

3- Dân tộc thiểu số đổi họ.

          Tộc Tiên Ti 鲜卑thời Bắc Nguỵ có Y Lâu Thị 伊娄氏, sau phân làm hai họ là Y và Lâu . Trong bát kì Mãn Châu nhà Thanh có Y Lạp Tề Thị 伊拉齐氏, Y Lạp Lí Thị  伊拉哩氏, đời sau có người đổi sang họ Y .

          Họ Y là là một họ tương đối ít. Tỉnh Hà Bắc 河河北 phần đông là họ này, ước chiếm 39% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước.

Danh nhân các đời

          Triều Thương có Y Doãn 伊尹, thuỷ tổ của họ Y , thời Thái Mậu 太戊có danh tướng Y Trắc . Thời Đông Hán có Nghị lang Y Thôi 伊推. Thời Tam Quốc có tướng lãnh Y Tịch nước Thục. Hậu Nguỵ có Thống quân Y Bồn Sinh 伊盆生. Thời Đường có thi nhân Y Mộng Xương 伊梦昌, Kinh Dương lệnh Y Bàn 伊蟠. Thời Minh có Thượng bảo thiếu khanh Y Hằng 伊恒. Thời Thanh có thư pháp gia, Tiến sĩ thời Càn Long 乾隆là Y Bỉnh Thụ 伊秉绶,

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 09/6/2023

Nguyên tác Trung văn

Y TÍNH UYÊN NGUYÊN

伊姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post