Dịch thuật: Ngỡ đem tấc cỏ báo đền ba xuân (950) (Nhị độ mai)

 

NGỠ ĐEM TẤC CỎ BÁO ĐỀN BA XUÂN (950)

          Điển xuất từ bài Du tử ngâm 遊子吟của Mạnh Giao 孟郊đời Đường:

慈母手中線

遊子身上衣

臨行密密縫

意恐遲遲歸

誰言寸草心

報得三春暉

Từ mẫu thủ trung tuyến

Du tử thân thượng y

Lâm hành mật mật phùng

Ý khủng trì trì quy

Thuỳ ngôn thốn thảo tâm

Báo đắc tam xuân huy

(Sợi chỉ trong tay mẹ

May thành chiếc áo trên người của con

Lúc con sắp đi xa, mẹ cặm cụi may thật chắc

Ý sợ là con chưa về mà áo đã rách

Ai bảo rằng, lòng hiếu của con cái nhỏ bé như tấc cỏ

Có thể báo đáp được tình mẹ như ánh sáng của ba tháng xuân) 

Môn mi mong những nhờ duyên

Ngỡ đem tấc cỏ báo đền ba xuân

(Nhị độ mai 949 - 950)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/6/2023

 

Previous Post Next Post