Sáng tác: Ô dạ đề - Chi thượng ô đề dạ (HCH)

 

烏夜啼

枝上烏啼夜

更深桂樹飄香

三三兩兩蟲聲和

縹緲現吳剛 

庭院清幽寂靜

微風敲葉飛霜

閑雲慢慢過天上

竹影繞圍墻

Ô DẠ ĐỀ

Chi thượng ô đề dạ

Canh thâm quế thụ phiêu hương

Tam tam lưỡng lưỡng trùng thanh hoạ

Phiếu diễu hiện Ngô Cương

Đình viện thanh u tịch tĩnh

Vi phong xuy diệp phi sương

Nhàn vân mạn mạn qua thiên thượng

Trúc ảnh nhiễu vi tường

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/6/2023 

Ngô Cương 吴刚: Mượn chỉ mặt trăng.

          Ngô Cương 吴刚 còn gọi là Ngô Quyền 吴权, người Hà Tây 河西. Nhân lúc Ngô Cương 3 năm rời nhà đi học đạo, cháu của Viêm Đế 炎帝 là Bá Lăng 伯陵 tư thông với vợ Ngô Cương sinh được 3 người con. Khi trở về biết được, Ngô Cương giận dữ giết chết Bá Lăng, việc đó khiến thần mặt trời Viêm Đế tức giận, đày Ngô Cương lên mặt trăng, sai chặt một cây bất tử, đó là cây nguyệt quế 月桂. Nguyệt Quế cao đến hơn 500 trượng, khi chặt hễ rút dao ra thì chỗ chặt liền lại như cũ. Viêm Đế đã dùng hình thức vĩnh viễn lao động để trừng phạt Ngô Cương.

          Vợ Ngô Cương cảm thấy áy náy xấu hổ với chồng nên đã sai 3 đứa con lên mặt trăng làm bạn với Ngô Cương. Một đứa biến thành “con cóc”, một đứa biến thành “con thỏ”, còn đứa thứ 3 thì không rõ. Có thuyết cho rằng đứa thứ ba biến thành con rắn.

          (Theo Ngô Cảnh Minh 吴景明: “Thanh thiếu niên tối hỉ hoan đích thần thoại cố sự” 青少年最喜欢的神话故事. 2002) 

Previous Post Next Post