Sáng tác: Ức Tần Nga - Thiên không lão (HCH)

 

憶秦娥

天空老

斜陽落照青青草

青青草

涼風吹到

牧童歸鬧

輕煙慢慢村罩

千家萬戶平安貌

平安貌

暮雲浩浩

又蟾宮老

ỨC TẦN NGA

Thiên không lão

Tà dương lạc chiếu thanh thanh thảo

Thanh thanh thảo

Lương phong xuy đáo

Mục đồng quy náo

Khinh yên mạn mạn tiền thôn tráo

Thiên gia vạn hộ bình an mạo

Bình an mạo

Mộ vân hạo hạo

Hựu thiềm cung lão 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/5/2023

Previous Post Next Post