Sáng tác: Tư đế hương - Viêm thiên (HCH)

 

思帝鄉

炎天

樹上來杜鵑

石榴火紅三夏

共鳴蟬

氣爽天高草綠

雲橫馬不前

望帝春心安在

使人煩

TƯ ĐẾ HƯƠNG

Viêm thiên

Thụ thượng lai đỗ quyên

Thạch lựu hoả hồng tam hạ

Cộng minh thiền

Khí sảng thiên cao thảo lục

Vân hoành mã bất tiền

Vọng Đế xuân tâm an tại

Sử nhân phiền 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/5/2023 

Viêm thiên 炎天: Vốn chỉ phương nam, mượn chỉ mùa hạ, nhân vì khí trời nóng bức.

Tam hạ 三夏: tức ba tháng mùa hạ.

Vân hoành mã bất tiền 雲橫馬不前: Mượn ý từ hai câu trong Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương 左迁至蓝关示侄孙湘 của Hàn Dũ 韓愈 đời Đường:

Vân hoành Tần lĩnh gia hà tại

Tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền

云横秦岭家何在

雪拥蓝关马不前

(Mây giăng nơi Tần Lĩnh, không biết nhà ta ở phương nào

Tuyết rơi dày cả Lam Quan, ngựa cũng không chịu tiến lên)

Vọng Đế xuân tâm 望帝春心:

         Lí Thương Ẩn 李商隐  thời Đường có bài “Cẩm sắt” 锦瑟 có câu:

Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên

望帝春心托杜鹃

(Lòng xuân của Vọng Đế gởi vào tiếng kêu của chim đỗ quyên)

          Trong Hoa Dương quốc chí – Thục chí 華陽國志 - 蜀志 có truyền thuyết nói về chim Đỗ quyên.

          Thời Chiến Quốc, Đỗ Vũ 杜宇 nước Thục xưng đế, lấy hiệu là Vọng Đế 望帝….. Viên tướng của Vọng Đế là Khai Minh 開明có công trong việc trị thuỷ, Đế bèn giao chính sự, bắt chước theo Nghiêu Thuấn thiện nhượng đế vị cho Khai Minh, Đế ẩn cư tại Tây Sơn 西山, hoá thành chim đỗ quyên, cứ đến cuối xuân đầu hạ, chim đỗ quyên kêu lên, tiếng kêu nghe buồn. Tương truyền ấy là vì nhớ nước mà kêu.

          Trong Bản thảo cương mục 本草綱目của Lí Thời Trân 李時珍 đời Minh viện dẫn rằng:

Nhân ngôn thử điểu, đề chí huyết xuất nãi chỉ

人言此鳥, 啼至血出乃止

(Người ta nói loài chim này, kêu cho đến khi ra máu mới dừng) 

Previous Post Next Post