Dịch thuật: Tiệt bôi tửu (Tiếu lâm quảng kí)

 

截酒杯

        使僮斟酒不满, 客举杯细视良久, : “此杯太深, 当截去一段.” 主曰: “为何?” 客曰: 上半段盛不得酒, 要他何用?”

                     (笑林广记 贪吝部)

TIỆT TỬU BÔI

          Sử đồng châm tửu bất mãn, khách cử bôi tế thị lương cửu, viết: “Thử bôi thái thâm, đương tiệt khứ nhất đoạn.” Chủ viết: “Vị hà?” Khách viết: “Thượng bán đoạn thịnh bất đắc tửu, yếu tha hà dụng?”

CẮT BỎ LI RƯỢU

         Gia đồng rót rượu không đầy li, khách bưng li lên nhìn một hồi lâu rồi nói: “Li này sâu quá, nên cắt bỏ một đoạn,” Chủ nhân hỏi: “Vì sao vậy?” Khách đáp rằng: “Nửa phần trên không đựng rượu, để lại có ích gì?”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Tiệt tửu bôi  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 20/452023

Previous Post Next Post