Sáng tác: Trường tương tư - Đãi âm hao (HCH)

 

長相思

待音耗

望音耗

待望秋天皎月高

鄉情入夢勞

桂花香

菊花香

桂菊推人思遠方

聽蟲聲夜長

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

Đãi âm hao

Vọng âm hao

Đãi vọng thu thiên kiểu nguyệt cao

Hương tình nhập mộng lao

Quế hoa hương

Cúc hoa hương

Quế cúc thôi nhân tư viễn phương

Thính trùng thanh dạ trường

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/5/2023

Previous Post Next Post