Câu đối: Đào Công tam kính cúc

 

陶公三徑菊

蘇子一扁舟 

Đào Công tam kính cúc

Tô Tử nhất thiên chu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/5/2023

Vế trên: Điển xuất từ bài “Quy khứ lai hề từ” 歸去來兮辭 của Đào Tiềm 陶潛 đời Tấn:

Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn.

三徑就荒, 松菊猶存

(Ba lối đi nhỏ đã hoang vu, nhưng tùng cúc nơi đó hãy còn tươi tốt)

Vế dưới: Điển xuất từ bài “Tiền Xích Bích phú” 前赤壁賦 của Tô Thức 蘇軾đời Tồng:

Nhâm Tuất chi thu, thất nguyệt kí vọng, Tô Tử dữ khách phiếm chu du ư Xích Bích chi hạ.

壬戌之秋, 七月既望, 蘇子與客泛舟遊於赤壁之下.

(Mùa thu năm Nhâm Tuất, ngày 16 tháng 7. Tô Tử cùng khách thả thuyền dạo chơi dưới núi Xích Bích.)

 

Previous Post Next Post