Sáng tác: Tây giang nguyệt - Thanh khách La Phù nhất mộng (HCH)

 

西江月

清客羅浮一夢

原來疏影橫斜

東風任意笑鮮花

月現溪邊拂動 

瘦骨操琴鄭重

飄香濃淡暄妍

冰膚玉面本癯仙

 聽得千金一弄

TÂY GIANG NGUYỆT

Thanh khách La Phù nhất mộng

Nguyên lai sơ ảnh hoành tà

Đông phong nhậm ý tiếu tiên hoa

Nguyệt hiện khê biên phất động 

Sấu cốt thao cầm trịnh trọng

Phiêu hương nùng đạm huyên nghiên

Băng phu ngọc diện bổn cù tiên

Thính đắc thiên kim nhất lộng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/5/2023

Thanh khách 清客, La Phù mộng 羅浮夢, sơ ảnh 疏影, huyên nghiên 暄妍, ngọc diện 玉面, cù tiên癯仙, đều là biệt xưng của hoa mai.

Thanh khách 清客: Diêu Khoan 姚宽đời Tống trong Tây khê tùng ngữ thập khách 西溪丛语十客 có viết:

Mai hoa vi thanh khách

梅花为清客

(Hoa mai gọi là thanh khách)

La phù 羅浮: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Sơ ảnh hoành tà 疏影横斜: Điển xuất từ câu thơ trong Sơn viên tiểu mai 山園小梅 (bài 1) của Lâm Bô 林逋đời Tống:

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển

  Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

疏影横斜水清浅

暗香浮动月黄昏

(Bóng hoa mai thưa nằm ngang soi trên dòng nước cạn trong,

Mùi hương ngầm thoang thoảng dưới trăng lúc buổi hoàng hôn.)

Huyên nghiên 暄妍: Tươi đẹp, cũng từ bài Sơn viên tiểu mai 山園小梅 :

Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,

Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.

众芳摇落独暄妍

占尽风情向小园

Muôn hoa đều rụng chỉ riêng có hoa mai tươi đẹp

Cảnh sắc diễm lệ ấy chiếm trọn khoảnh vườn

Băng phu ngọc diện 冰肤玉面: Ví hoa mai. Khuôn mặt đẹp như mĩ nhân.

          Nguỵ Khỉ 魏杞 đời Tống ở bài Ngu mĩ nhân 虞美人có câu:

Băng phu ngọc diện Cô Sơn duệ

Khẳng đáo nhân gian thế

冰肤玉面孤山裔

肯到人间世

(Da trắng mặt ngọc, con cháu của Cô Sơn

Chịu đến thế gian này)

Cù tiên 癯仙: Vị tiên nhân gầy, biệt xưng của hoa mai. Trong bài Xạ Đích sơn quan mai 射的山观梅 của Lục Du 陆游đời Tống có câu:

Lăng lệ băng sương tuyết dũ kiên

Nhân gian na hữu thử cù tiên

凌厉冰霜节愈坚

人间那有此癯仙

(Mạnh mẽ vượt qua sương tuyết tiết tháo càng cững cõi

Chốn nhân gian làm gì có vị cù tiên này)

Thiên kim nhất lộng 千金一弄: Điển xuất từ bài Lí Cung Phụng đàn không hầu ca 李供奉弹箜篌歌 của Cố Huống 顾况 đời Đường:

Xảo thanh nhất nhật nhất hồi biến

Thực khả trọng

Bất tích thiên kim mãi nhất lộng

巧声一日一回变

实可重

不惜千金买一弄

(Tiếng đàn nghe hay mỗi ngày mỗi mới

Thực đáng trân trọng

Chẳng tiếc ngàn vàng mua khúc nhạc)

 

Previous Post Next Post