Sáng tác: Sinh tra tử - Đào Công tam kính hoa (HCH)

 

生查子

陶公三徑花

蘇子一扁葉

坐看賞朱嬴

逐月敲蘭楫

古時才子謙

今世庸人狹

愛眾萬年湯

劫眾千年桀

SINH TRA TỬ

Đào Công tam kính hoa

Tô Tử nhất thiên diệp

Toạ khán thưởng Chu doanh

Trục nguyệt xao lan tiếp

Cổ thời tài tử khiêm

Kim thế dung nhân hiệp

Ái chúng vạn đại Thang

Kiếp chúng thiên niên Kiệt

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/5/2023

Tam kính hoa 三徑花: Điển xuất từ bài “Quy khứ lai hề từ” 歸去來兮辭 của Đào Tiềm 陶潛 đời Tấn:

Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn.

三徑就荒, 松菊猶存

(Ba lối đi nhỏ đã hoang vu, nhưng tùng cúc nơi đó hãy còn tươi tốt)

Nhất thiên chu 一扁舟: Điển xuất từ bài “Tiền Xích Bích phú” 前赤壁賦 của Tô Thức 蘇軾đời Tồng:

Nhâm Tuất chi thu, thất nguyệt kí vọng, Tô Tử dữ khách phiếm chu du ư Xích Bích chi hạ.

壬戌之秋, 七月既望, 蘇子與客泛舟遊於赤壁之下.

(Mùa thu năm Nhâm Tuất, ngày 16 tháng 7. Tô Tử cùng khách thả thuyền dạo chơi dưới núi Xích Bích.)

Chu doanh 朱嬴: Biệt xưng của hoa cúc. Trong “Sơ học kí” 初學記 quyển 27 dẫn lời trong “Thần Nông bản thảo kinh” 神農本草經có viết:

          Cúc hoa nhất danh Tiết hoa, nhất danh Truyền công, nhất danh Diên niên, nhất danh Bạch hoa, nhất danh Nhật tinh, nhất danh Cánh sinh. Hựu vân Âm uy, nhất danh Chu Doanh, nhất danh Nữ hoa.

          菊花一名節花, 一名傳公, 一名延年, 一名白花, 一名日精, 一名更生. 又云陰威, 一名朱嬴, 一名女花

          (Hoa cúc còn có tên là Tiết hoa, Truyền công,  Diên niên, Bạch hoa, Nhật tinh, Cánh sinh. Cũng gọi là Âm uy, Chu doanh, Nữ hoa.)

Previous Post Next Post