Dịch thuật: Thoái tị tam xá

 

THOÁI TỊ TAM XÁ

退避三舍 

          Thời Xuân Thu, công tử Trùng Nhĩ 重耳nước Tấn đến nước Sở tị nạn, Sở Vương vô cùng hậu đãi. Trùng Nhĩ trong lòng cảm kích, hứa với Sở Vương rằng, sau này về lại nước lên ngôi, nguyện hai nước Tấn Sở đời đời hữu hảo. Nếu có một ngày giữa hai nước Tấn Sở không tránh khỏi một trận chiến, thì sẽ lệnh cho quân đội trước tiên lui tránh ba xá (1 xá bằng 30 dặm), để báo đáp ơn của Sở Vương.

          Về sau, Trùng Nhĩ về lại nước Tấn lên làm quốc quân, tức Tấn Văn Công 晋文公 nổi tiếng trong lịch sử. Năm 633 trước công nguyên, hai nước Tấn Sở tranh bá. Để giữ lời hứa, Tấn Văn Công lệnh cho quân đội thoái lui 90 dặm tại Thành Bộc 城濮 (nay là Bộc Thành 濮城 Nam 河南), dựng trại. Quân Sở cho là quân Tấn sợ, thế là lập tức truy kích. Quân Tấn tập trung binh lực đánh bại quân Sở, giành được thắng lợi trong trận chiến Thành Bộc.

          Hiện “thoái tị tam xa” 退避三舍 (lui tránh ba xá) cũng được dùng để ví không tranh hơn thua với người khác hoặc chủ động nhường bước.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                                          Quy Nhơn 24/5/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC VĂN HOA THƯỜNG THỨC

中国文化常识

Biên soạn: Phùng Tuệ Quyên 冯慧娟

Trường Xuân: Cát Lâm xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post