Sáng tác: Thước kiều tiên - Phong xuy diệp lạc (HCH)

 

鵲橋仙

風吹葉落

花香飄散

閑坐庭中遠看

江邊樹上掛蟾宮

一片片浮雲慢慢

天高氣爽

商音作伴

唧唧蟲聲夜半

蒙蒙煙霧鎖深秋

更漏轉蒼穹浩蕩

THƯỚC KIỀU TIÊN

Phong xuy diệp lạc

Hoa hương phiêu tán

Nhàn toạ đình trung viễn khán

Giang biên thụ thượng quải thiềm cung

Nhất phiến phiến, phù vân mạn mạn 

Thiên cao khí sảng

Thương âm tác bạn

Tức tức trùng thanh dạ bán

Mông mông yên vụ toả thâm thu

Canh lậu chuyển, thương khung hạo đãng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/5/2023 

Thương âm 商音: Thời cổ lấy ngũ âm là cung , thương , giốc , chuỷ , vũ , phối cùng bốn mùa. Thương thuộc thu, cho nên mùa thu còn có biệt xưng là “thương thu” 商秋, “thương tự” 商序, “thương tiết” 商節, “bạch thương” 白商. “Thương âm” là tiếng thu.


Previous Post Next Post