Dịch thuật: Vũ Vương phạt Trụ

 

VŨ VƯƠNG PHẠT TRỤ

(Năm 1046 trước công nguyên)

          Sau Vũ Đinh 武丁, Tổ Canh 祖庚lên ngôi, ông tuân theo di mệnh, cần chính ái dân, cục diện cường thịnh của vương triều Thương cũng được phát triển liên tục. Nhưng sau Tổ Canh, Tổ Giáp 祖甲 lên ngôi, các vị Vương triều Thương  từ đó trở về sau không có công trạng gì, chỉ ham ăn chơi ca hát, hơn nữa lại lạm sát người vô tội, khiến mối quan hệ giai cấp ngày càng xấu đi, mẫu thuẫn giai cấp ngày càng hiện rõ. Thời kì Thương Trụ Vương 纣王 thống trị, sự hủ bại của vương triều đã lên đến cực điểm. Để làm vui lòng phi tử Đát Kỉ 妲己, Trụ Vương cho xây dựng cung điện và lâu đài, xây “tửu trì nhục lâm” 酒池肉林 (ao rượu rừng thịt), lập khốc hình “bào lạc” 炮烙(1), “sái bồn” 虿盆(2), sát hại trung thần nghĩa sĩ. Để chuyển tầm nhìn của nhân dân, Trụ Vương đã phát động chinh chiến liên miên đối với các phương quốc chung quanh, càng tăng thêm gánh nặng cho nhân dân, khiến mâu thuẫn giai cấp vốn đã gay gắt càng thêm kịch liệt. Lúc bấy giờ, nước Chu ở phía tây triều Thương, dưới sự lãnh đạo của Chu Văn Vương 周文王và Chu Vũ Vương 周武王 đã dần mạnh lên. Năm 1046 trước công nguyên, Chũ Vũ Vương thống lĩnh quân đội nước Chu, dưới sự giúp đỡ của quân đội các phương quốc đã thảo phạt Trụ Vương, nhân lúc Trụ Vương đem binh chinh phạt đông di đã tiến vào Triều Ca 朝歌. Thương Trụ Vương lo sợ liền tạm thời tụ họp nô lệ lại, phát vũ khí cùng với quân đội nhà Chu đánh nhau tại Mục Dã 牧野. Nhưng nô lệ và rất nhiều sĩ binh đối với sự bạo ngược của Trụ Vương, họ vô cùng căm hận, lũ lượt tại trận tiền trở giáo, hướng dẫn quân đội của Chu Vũ Vương xông vào Triều Ca. Trụ Vương thấy đại thế đã tận, liền tháo chạy đến Lộc Đài 鹿台tự thiêu mà chết. Triều Thương tuyên cáo diệt vong. 

Chú của người dịch

1- Bào lạc 炮烙: Một loại khốc hình, trói phạm nhân vào cây trụ đồng. Trụ đồng to lớn, ở giữa rỗng, cho than đã cháy đỏ vào. Người bị trói da thịt sẽ cháy khét cho đến chết.

2- Sái bồn 虿盆: “Sái” là loại trùng độc. “Sái bồn” 虿盆là hầm chứa trùng độc. Đây cũng là một loại khốc hình, bỏ tội nhân vào hầm cho trùng độc cắn. 

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 27/5/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ

中国通史

(quyển 1)

Biên soạn: Thiệu Sĩ Mai 邵士梅

                  Tưởng Tiểu Ba 蒋筱波

Tam Xuân xuất bản xã, 2008

Previous Post Next Post