Sáng tác: Ngư ca tử - Hải bích thiên thanh tứ nguyệt tình (HCH)

 

漁歌子

海碧天清四月晴

烏雲忽到鎖蒼穹

雷電掣

震連聲

枝傷葉亂起煙塵

NGƯ CA TỬ

Hải bích thiên thanh tứ nguyệt tình

Ô vân hốt đáo toả thương khung

Lôi điện xiết

Chấn liên thanh

Chi thương diệp loạn khởi yên trần

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/5/2023 

NGƯ CA TỬ

Biển biếc trời trong nắng tháng Tư

Mây đen kéo đến phủ trên đầu

Trời chớp giật

Sấm liên tu

Cành rơi lá rụng thốc sương mù

Previous Post Next Post