Dịch thuật: Nguồn gốc họ Vạn (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ VẠN 

Về nguồn gốc họ (tính) Vạn / chủ yếu có 5 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Cơ , lấy tên tự của tổ phụ làm họ.

          Triều Chu có quan Đại phu được thụ phong ở nước Nhuế (nay là phía nam Ấp Thành 邑城 huyện Đại Lệ 大荔 Thiểm Tây 陕西), sử xưng là Nhuế Bá 芮伯. Thời Xuân Thu, truyền đến Nhuế Bá Vạn 芮伯万, làm quan đến chức Tư đồ của vương triều Chu, con cháu của ông dùng chữ “vạn”  của tổ phụ làm họ.

2- Thời Xuân Thu, nước Tấn có quan Đại phu tên Hoa Vạn, là đời sau của Tất Công Cao, nhân có công phò tá Tấn Hiến Công, được thụ phong ở đất Nguỵ (nay là phía bắc Nhuế Thành Sơn Tây) cũng xưng là Nguỵ Vạn. Con cháu của ông lấy chữ “vạn” của tổ phụ làm họ.

3- Xuất phát từ họ khác đổi sang.

          Thời Nam Bắc Triều, tại nước Nguỵ có tộc Tiên Ti 鲜卑với họ phức là Thổ Vạn 吐万. Sau khi Hiếu Văn Đế 孝文帝 triều Tuỳ dời đô đến Lạc Dương 洛阳, đã đổi sang họ đơn “Vạn” của Hán tự.

4- Xuất phát từ “dĩ vạn nhân nhi phục thiên hạ” 以万人而服天下của Chu Vũ Vương 周武王, về sau có người dùng “vạn” làm họ.

5- Xuất phát từ thời cổ có người tên là Dịch Diệp 奕叶, từng cư trú tại núi Vạn Tổ Vu 万组于 phía bắc Âm sơn 音山. Đời sau của ông lấy nơi cư trú làm họ, dùng chữ đầu của tên núi là “vạn” .

Họ Vạn ước chiếm 0.24% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 86.

Danh nhân các đời

          Thời Chiến Quốc có Vạn Chương , học trò của Mạnh Tử. Thời Đông Hán có danh tướng Vạn Tu . Thời Tuỳ có âm nhạc gia Vạn Bảo Thường . Thời Minh có y học gia Vạn Toàn, võ tướng Vạn Biểu . Thời Thanh có hoạ gia Vạn Thọ Kì , Vạn Xuyên , từ điển gia Vạn Thụ , sử học gia Vạn Tư Đồng , kinh học gia Vạn Tư Đại .

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 11/5/2023

Previous Post Next Post