Câu đối: Luận công bình, đàm chính trực, khước tâm tàng độc kế, vô nghi cường hào ác bá

 

論公平談正直卻心藏毒無疑強豪惡霸

歌道理頌義仁而腹貯奸謀确切地痞棍徒

 

Luận công bình, đàm chính trực khước tâm tàng độc kế, vô nghi cường hào ác bá

Ca đạo lí, tụng nghĩa nhân nhi phúc trữ gian mưu, xác thiết địa bĩ côn đồ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/5/2023

 

Previous Post Next Post