Dịch thuật: Chài lan san sát lá tre (813) (Nhị độ mai)

 

CHÀI LAN SAN SÁT LÁ TRE (813)

          Chài lan: Thuyền làm bằng gỗ mộc lan, tức “mộc lan thuyền” 木兰船, Mộc lan 木兰là một loại hương mộc, cũng gọi là “đỗ lan” 杜兰, “lâm lan” 林兰. Vỏ cây thơm như cây quế, hình trạng giống cây nam .

          Trong bài Thái liên khúc – Kim tưởng mộc lan thuyền 采莲曲 - 金桨木兰船 của Lưu Hiếu Uy 刘孝威 thời Nam Bắc Triều có câu:

Kim tưởng mộc lan thuyền

Hí thái Giang Nam liên

金桨木兰船

戏采江南莲

(Mái chèo bằng kim loại, thuyền bằng gỗ mộc lan

Vui hái sen ở Giang Nam)

          Ngoài ra, gỗ lan cũng được dùng làm mái chèo. Như trong Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦 của Tô Thức 蘇軾 đời Tống có câu:

Quế trạo hề lan tưởng

Kích không minh hề tố lưu quang

桂棹兮蘭槳

擊空明兮泝流光

(Chèo quế chèo lan

Đập vào sóng nước trong, theo ánh trăng mà chèo ngược dòng)

          “Chài lan” ở đây chỉ con thuyền, mượn từ “lan” như thơ văn cổ thường dùng cho đẹp câu thơ.

          Với thuyền, từ trên cao nhìn xuống giống như lá tre trên trên mặt nước nên người xưa thường dùng từ “lá” làm lượng từ. Như hai câu:

Thuyền mấy đông tây lặng ngắt

Một vần trăng trong vắt lòng sông

mà Phan Huy Vịnh (có thuyết cho là Phanh Huy Thực) dịch từ hai câu trong Tì bà hành 琵琶行của Bạch Cư Dị 白居易:

Đông thuyền tây phảng tiễu vô ngôn

Duy kiến giang tâm tâm thu nguyệt bạch

東船西舫悄無言

唯見江心秋月白

Chài lan san sát lá tre

Chiếc đưa mái đẩy chiếc kề bến neo

(Nhị độ mai 813 - 814)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 01/5/2023

Previous Post Next Post