Sáng tác: Bồ tát man - Liên thiên bích hải phong ba khởi (HCH)

 

菩薩蠻

連天碧海風波起

千山日暮斜陽內

雁影過長空

落暉推小篷 

掛帆兮破布

淼淼茫茫路

數月萬重移

痛心兮別離 

BỒ TÁT MAN

Liên thiên bích hải phong ba khởi

Thiên sơn nhật mộ tà dương nội

Nhạn ảnh quá trường không

Lạc huy thôi tiểu bồng

Quải phàm hề phá bố

Miểu miểu mang mang lộ

Sổ nguyệt vạn trùng di

Thống tâm hề biệt li

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/4/2023

Previous Post Next Post