Dịch thuật: Chuyên tâm trí chí (Thành ngữ cố sự)

 

CHUYÊN TÂM TRÍ CHÍ

专心致志

Giải thích: đem toàn bộ tinh lực tập trung vào chí hướng của bản thân mình.

Xuất xứ: Chiến Quốc . Mạnh Kha 孟轲: Mạnh Tử - Cáo Tử thượng 孟子 - 告子上.

          Ngày trước, có một kì thủ tên Thu , ông ta có hai đồ đệ, một người rất chuyên tâm, riêng người kia lại không như thế. Khi thầy giảng giải, mắt anh ta dường như nhìn vào quân cờ, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc khác. Do bởi anh ta giả vờ như thế, suy nghĩ lung tung, lời giảng của thầy anh ta không nghe vào được chút nào.

          Kết quả, tuy hai đồ đệ học chung với nhau, lại cùng được một danh sư truyền thụ, nhưng, người mà chuyên tâm trí chí trở thành một danh thủ cao cường về cờ, còn người kia chẳng học được bản lãnh gì.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/4/2023

Nguyên tác Trung văn

 CHUYÊN TÂM TRÍ CHÍ

专心致志

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Phụ lục của người dịch

          Trong Mạnh Tử - Cáo Tử thượng 孟子 - 告子上 có đoạn:  

          Kim phù dịch chi vi số, tiểu số dã; bất chuyên tâm trí chí, tắc bất đắc dã. Dịch Thu, thông quốc chi thiện dịch giả dã. Sử Dịch Thu hối nhị nhân dịch, kì nhất nhân chuyên tâm trí chí, duy Dịch Thu chi vi thính. Nhất nhân tuy thính chi, nhất tâm dĩ vi hữu hồng hộc tương chí, tư viên cung chước nhi xạ chi. Tuy dữ chi câu học, phất nhược chi hĩ. Vi thị kì trí phất nhược dư? Viết: Phi nhiên dã.

          今夫弈之为数, 小数也; 不专心致志, 则不得也. 弈秋, 通国之善弈者也. 使弈秋诲二人弈, 其一人专心致志, 惟弈秋之为听. 一人虽听之, 一心以为有鸿鹄将至, 思援弓缴而射之, 虽与之俱学, 弗若之矣. 为是其智弗若与? : 非然也.

          (Ví như đánh cờ là một loại kĩ xảo, kĩ xảo này tuy nhỏ, nhưng nếu không chuyên tâm nhất trí học tập thì chẳng học được gì. Dịch Thu là một kì thủ nổi tiếng trong cả nước, để ông ấy dạy hai người đánh cờ, một người chuyên tâm nhất trí, luôn nghe lời dạy của Dịch Thu. Còn người kia, tuy nói là có nghe đó, nhưng lại nghĩ đến chim hồng chim hộc sắp bay đến, nghĩ đến việc giương cung lắp tên để bắn. Tuy người đó với người chuyên tâm nhất trí cùng học với nhau, nhưng không bằng. Ấy là do bởi trí lực của anh ta không bằng à? Đương nhiên là không phải.)

          (“Mạnh Tử” 孟子. Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭 dịch chú. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

 

Previous Post Next Post