Sáng tác: Hoán khê sa - Hỉ thước chi đầu chuyển báo xuân (HCH)

 

浣溪沙

喜鵲枝頭囀報春

青青岸柳浴東風

輕煙飄拂鎖長空 

競秀梅蘭香濃淡

爭妍桃李色白紅

詩人美景正相逢

HOÁN KHÊ SA

Hỉ thước chi đầu chuyển báo xuân

Thanh thanh ngạn liễu dục đông phong

Khinh yên phiêu phất toả trường không

Cạnh tú mai lan hương nùng đạm

Tranh nghiên đào lí sắc bạch hồng

Thi nhân mĩ cảnh chính tương phùng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/4/2023

Previous Post Next Post