Câu đối: Thiên thượng nhàn vân mê quế phách

 

天上閒雲迷桂魄

湖中漁火映蘭舟

Thiên thượng nhàn vân mê quế phách

Hồ trung ngư hoả ánh lan chu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/5/2023

Quế phách 桂魄: Tức mặt trăng. Theo truyền thuyết cổ đại, trên cung trăng có cây quế nên “quế phách” là biệt xưng của mặt trăng.  Ở lời chú trong Thượng thư 尚書 có nói, trên mặt trăng nơi mà không có ánh sáng thì gọi là “phách” .

          Ngày trước đối với mặt trăng, phần sáng gọi là “minh” , phần không có ánh sáng gọi là “phách” . Sau mùng một, “nguyệt minh” 月明dần tăng, “nguyệt phách” 月魄 dần giảm cho nên gọi là “tử phách” 死魄.  Ngược lại, sau ngày rằm, “nguyệt minh”  月明 dần giảm, “nguyệt phách” 月魄dần sinh, cho nên gọi là “sinh phách” 生魄.

Lan chu 蘭舟: Thuyền làm bằng gỗ mộc lan, một loại hương mộc, cũng gọi là  “mộc lan thuyền” 木兰船.

Previous Post Next Post