Sáng tác: Thước kiều tiên - Vi phong tán bộ (HCH)

 

鵲橋仙

微風散步

北堂霜露

又憶烏鴉反哺

孤燈長夜漏三更

見天上高高玉兔

母恩浩浩

艱勞不倒

寸草三春難報

人生百孝為先

盡管是天長地老

THƯỚC KIỀU TIÊN

Vi phong tán bộ

Bắc đường sương lộ

Hựu ức ô nha phản bộ

Cô đăng trường dạ lậu tam canh

Kiến thiên thượng cao cao ngọc thố

Mẫu ân hạo hạo

Gian lao bất đảo

Thốn thảo tam xuân nan báo

Nhân sinh bách thiện hiếu vi tiên

Tận quản thị thiên trường địa lão

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/5/2023

(Mẫu thân tiết 母親節)

Ô nha phản bộ 烏鴉反哺: Quạ khi về già không thể tự đi kiếm ăn, quạ con sẽ đi tha mồi về để nuôi. Trong Tăng quảng hiền văn 增廣賢文có câu:

Dương hữu quỵ nhũ chi ân, nha hữu phản bộ chi nghĩa

羊有跪乳之恩, 鴉有反哺之義

(Dê con biết ơn nên quỳ bú mẹ; quạ có nghĩa nên tha mồi về để nuôi cha mẹ)

Là nói đến lòng hiếu kính của quạ.

Thốn thảo tam xuân nan báo 寸草三春難報: Lấy ý từ hai câu trong bài “Du tử ngâm 遊子吟 của Mạnh Giao 孟郊 đời Đường:

Thuỳ ngôn thốn thảo tâm

Báo đắc tam xuân huy

誰言寸草心

報得三春暉

(Ai bảo rằng, lòng hiếu thảo của con cái nhỏ bé như tấc cỏ

Có thể báo đáp được tình mẹ như ánh sáng của ba tháng xuân)

 

Previous Post Next Post