Sáng tác: Như mộng lệnh - Tuế nguyệt dẫn xuân câu khứ (HCH)

 

如夢令

歲月引春俱去

借問鳥花無語

蝶夢五更殘

醉醒一生千慮

千慮

千慮

雁燕盡歸何處

NHƯ MỘNG LỆNH

Tuế nguyệt dẫn xuân câu khứ

Tá vấn điểu hoa vô ngữ

Điệp mộng ngũ canh tàn

Tuý tỉnh nhất sinh thiên lự

Thiên lự

Thiên lự

Nhạn yến tận quy hà xứ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/4/2023

Previous Post Next Post